ingyenes honlap
Regisztráció Üzenet küldése a weblap tulajdonosának! Kifogásolható weblap/tartalom, feljelentem!
Őrvidék-gyepüvidék
Enns-folyótól, az Operenciás-tól

Az Őrvidék több mint ezer éven át Magyarország szerves része volt amikor 1920-ban az országcsonkító trianoni kényszerszerződés Ausztriának ítélte a nyugati magyar határvidéket. Ez a kényszerszerződés megsértette a magyar állam felségjogát, területi épségét, és a magyar nemzet önrendelkezési jogát. Csak Sopron esetében engedtek népszavazást a város hovatartozásáról, és annak ellenére, hogy a lakosság többsége németajkú volt, mégis Magyarország mellett döntöttek. Mivel ezt a lehetőséget nem adták meg a többi megszállott magyar területek lakosságának, Magyarország elvesztette területének majdnem háromnegyedét, és több millió Magyart idegen és ellenséges hatalom alá kényszerítettek. Így lett a nyugati magyar határvidékből Ausztria �Burgenland� nevü keleti tartománya.

A németajkú népek megjelenése előtt, a mai Ausztria területe az Avarok (VI. sz.) és a Hunok (V. sz.) birodalmainak részét alkotta. A Hunok birodalma tulajdonképpen a felső-dunamenti területeken át egészen a Rajnáig terjedt, a mai délnémet területeket magábanfoglalva. Amúgy érdemes megemlíteni, hogy a mai délnémet népek - a Svábok, Bajorok, és Osztrákok � bizonyos nyelvi, néprajzi, és embertani jellemzői eltérnek az északnémetekéitől. Ez azzal magyarázható, hogy ezek a délnémet népek a helyi őslakosság és a később betelepült németajkú népek keveredéséből alakultak ki. A Németek előtti őslakosság között természetesen ott voltak a turáni hun-avar népek is (pl.: a bécsi medencében jelentős avar település régészeti feltárása).

A német birodalom megalakulása óta a Kárpát-medence felé akart terjeszkedni és azt bekebelezni. Mivel az Avarok birodalma ezt megakadályozta, a Németek több támadást indítottak az Avarok ellen. A VIII.-IX. századok folyamán a Németek megszállták a nyugati avar területeket, és ezekböl lett az ún. �Osztmárk�, majd később Ausztria, amit a Németek azóta faltörőkosként használtak a hun-magyar népek ellen.

A Magyarok 896-os államalapítása után, 907-ben, a német birodalom ismét hatalmas támadást indított a Magyarok ellen, de a Magyarok visszaverték a német támadást, és a magyar határt az Oberenns folyóig tolták vissza (csak az X.-XI. századforduló óta húzódott keletre a Lajtáig a magyar határ). Annak érdekében, hogy megelőzzenek újabb német támadásokat, és hogy a Németek által ellopott avar kincseket visszaszerezzék, a X. sz. folymán a Magyarok több hadjáratot indítottak. E hadjáratok feladata a német birodalmi központosító erőket ellenző tartományok támogatása volt (pl. Bajorország), míg a német birodalmi központtal együttműködő tartományokat a Magyarok megtámadták. A X. sz. magyar hadjáratok hadászati céljukat elérték, mert a hadvíselést német területre vitték át és a német birodalmi erők képtelenek voltak Magyarországot megtámadni 907 után, még a 955-ös lechmezei csata után sem, mert ez nem változtatott semmit azon a tényen, hogy Magyarország a X. sz.-i Európa legnagyobb katonai hatalma volt, ahogy ezt bizonyították a számos és túlnyomórészt sikeres hadjáratok, Spanyolországtól a Balkánig. Mivel látták, hogy Magyarországot nem tudják katonailag legyőzni, a Németek más eszközökhöz folyamodtak azért, hogy a Magyarságot leigázzák. A Quedlinburgi (973) szerződés ezt a célt szolgálta, mert a leple alatt elindított nyugati keresztény hittérítés ürügyével és célzatos összeházasítással, a Németeknek sikerült befolyásolni a magyar uralkodóházat és magát az uralkodó személyét is: ez történt Géza és Vajk (�István�) idejében. Ezek az események rendkivül károsnak bizonyultak a Magyarság számára, mert az idegen befolyás növekvésével Magyarország elvesztette nagyhatalmi helyzetét, egységét, és függetlenségét.

Amióta a Habsburgok hatalomra kerültek Ausztriában, azóta folytatták magyarellenes törekvéseiket. Mátyás király felismerte ezt a veszélyt, és ezért foglalta vissza a keleti osztrák tartományokat, Morvaországot, és Sziléziát. Azonban halála után gyenge idegen uralkodók kerültek hatalomra, és ezt a Habsburgok kihasználták: megakadályozták, hogy létrejöjjön egy szövetség a Magyarok és az Törökök között, és ezzel belekényszerítették Magyarországot az oszmán birodalom elleni háborúba. Ennek eredményeként Magyarországot szétdarabolták és 150 éven át a Habsburgok és a Törökök közötti háború pusztította. Amikor a Törököket kiűzték Magyarországról, az egész ország Habsburg megszállás alá került, ami több magyar felkelést váltott ki (1701-11, 1848-49). A Habsburgok Magyarországot meghódított gyarmatként kezelték, a Magyarokat elnyomták és kizsákmányolták, és több millió idegent telepítettek be (sváb, szláv és oláh népcsoportokat). A betelepített idegen nemzetiségeket a Habsburgok a Magyarok ellen uszították, az oszd meg és uralkodj elv szerint, és ezzel gerjesztették a nemzetiségi ellentéteket amelyek kirobbantották az első Világháborút, és amelyek még mindig sújtják a térséget.

Magyarországnak és Ausztriának szembe kell nézniük a �Habsburg örökséggel�, amelynek következményeként Ausztria adós maradt Magyarországgal szemben:  Magyarország hatalmas embervesztességeket és károkat szenvedett a területén dúló 150 éves Habsburg-Török háború miatt, ezt követően Ausztria nagyrészt annak köszönhette európai nagyhatalmi helyzetét, hogy megszerezte és több évszázadon át kihasználta Magyarország emberi erőforrásait és gazdasági javait; a Habsburgok felelősek azért is, hogy Magyarország akarata ellenére belekerült az első Világháborúba � ami szintén rendkivül nagy emberi, anyagi, és területi vesztességeket okozott Magyarországnak. Ehez hozzáadhatjuk az Osztrákok által lerombolt magyarországi várak és erődítmények védőrendszerét, az osztrák inkvizició által a túlnyomórészt református Magyarságra erőszakolt katólicizmust, a hivatalos német nyelvhasználatra való kényszerítést, a német származású finnugorista nyelvészek által kidolgozott hivatalos őstörténetünket, a bécsi művészettörténeti múzeumban tartott nagyszentmiklósi aranykincset és az Attila-kardot, és még sorolhatnánk�

 

Hozzászólások (2)

Viatrophy
4 éve
Wow, elég érdekes Unió minden nemzetiség együtt! Nagyon szeretem, hogy mennyire hasonlít gyorsan fejlődnek! rewriting articles
Ha Te is szeretnél hozzászólni, be kell jelentkezned.
Bejelentkezéshez kattints ide, ha még nem regisztráltál, regisztrálj!